Hankkeet

Ammattikeittiöosaajat ry:n hanketoiminnalla kohotetaan ravitsemisalan arvostusta ja tuotetaan työvälineitä ruokapalveluammattilaisille ja heidän asiakkaille. Tutustu tarkemmin hankkeiden sisältöihin tällä sivustolla klikkaamalla vasemmanpuoleisen valikon tai alla olevan tekstikentän otsikoita.

Kasvua kouluruuasta - Kouluruoka 70 v

Ammattikeittiöosaajat ry toteuttaa ja koordinoi Kouluruuan 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ammattilaisille sekä ravitsemisalan opiskelijoille suunnatun tulevaisuuden koululounaan suunnittelukilpailun sekä juttusarjan, jossa kerrotaan, miten Suomessa kouluruokaillaan juhlavuonna 2018.

Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomi

Koulu- ja päiväkotiruokailuun laaditut diplomimallit ovat itsearvioinnin ja toiminnan kehittämisen työkaluja. Diplomit ovat koululle ja päiväkodille myönnettäviä tunnustuksia ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestään ruokailun edistämisestä. Diplomit tukevat kansallisten ravitsemussuositusten jalkauttamista sekä nostavat suomalaisen joukkoruokailun ja sen tekijöiden arvostusta. Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry palkitsi Kouluruokadiplomin vuoden Ravitsemustekona 2013.

Herkkuammatti-kampanja

Kampanjan tavoitteena oli kohottaa ravitsemisalan imagoa ja lisätä nuorten kiinnostusta ravitsemisalan ammatteja kohtaan. Sivustolla on tietoa muun muassa ravitsemisalan ammatteihin kouluttautumisesta, uratarinoita, ravitsemisalan ammatteja kuvaava video ja kokkipeli, jolla voi testata soveltuvuuttaan alalle.

Ammattikeittiön ABC -videot

Ammattikeittiön ABC on videosarja, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden, työssäoppijoiden ja uusien työntekijöiden perehdyttämistä ammattikeittiöalalle. Viisi lyhyttä teemavideota antavat katsauksen alan keskeisiin toimintoihin ja osaamisvaatimuksiin. Videoiden aihepiirit ovat: ruuanvalmistusmenetelmät, hygienia ja omavalvonta, ergonomia ja työturvallisuus, kestävä kehitys sekä asiakaspalvelu. Löydät sivustolta näistä samoista aihealueista myös teoriatietoa napakassa muodossa.

Ikäihmisten ruokapalvelut

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä -hanke liittyy Helsingin yliopiston koordinoimaan hankkeeseen, jossa on seitsemän eri toimijaa.

Ammattikeittiöosaajat ry:n tehtävänä oli selvittää kotona asuvien ja kotihoidon piiriin kuuluvien ikäihmisten kotiateriapalveluiden nykytilaa, tulevaisuuden kehittämistarpeita sekä ruokailua ja ravitsemustilaa tukevia toimintamalleja. Selvitys tehtiin e-kyselyiden ja teemahaastatteluiden avulla. Kohderyhminä olivat kuntien ruoka- ja vanhuspalveluvastaavat.