Ammattikeittöosaajat ry

on valtakunnallinen yhdistys, jonka jäsenet toimivat ravitsemisalan esimies-, tuotanto-, opetus-, neuvonta-, tuotekehitys- ja markkinointitehtävissä.

kts.myös tästä järjestön esittely (pdf)

Henkilöjäseniä on n. 1500 ja yritysjäseniä (alan yrityksiä ja yhteisöjä) 39. Yhdistyksellä on 15 eri puolilla Suomea toimivaa alueyksikköä, jotka toimivat omien paikallisten johtokuntiensa vetäminä.

Tarjoamme jäsenillemme sekä valtakunnallisen että alueellisen asiantuntija- ja kouluttautumisfoorumin. Edistämme jäsenistömme eri sektoreiden ja koko alan verkottumista. Yhdistyksessä jäsenet tapaavat ammattikeittiöalaa laajasti edustavia kollegoitaan ja voivat siten laajentaa näköalojaan työssä ja opinnoissa.

Yhdistyksemme toimii ammattikeittiöalan sitoutu­mattomana asiantun­tijaor­ganisaationa. Teemme yhteistyötä eri sidosryh­mien, kuten alan oppilaitosten, tutkimuslaitosten, viranomaisten ja rinnakkaisjärjestöjen sekä elinkeinoelämän kanssa.

Ammattikeittiöosaajat ry:n esittelydiat 2016